ENDE


Privacy verklaringdekalendervan.nl

DeKalenderVan.nl is een website van paqqa. Paqqa, gevestigd aan Koningsweer 43 3363XG Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Paqqa
Koningsweer 43
3363 XG Sliedrecht (Nederland)
tel. INT+31(0)641888895

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paqqa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bedrijfsnaam indien opgegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekalendervan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DeKalenderVan.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- DeKalenderVan.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

DeKalenderVan.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paqqa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam, adres, emailadres en telefoonnummer(s): Gedurende de looptijd van jouw kalender en tot 1 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeKalenderVan.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DeKalenderVan.nl gebruikt functionele cookies en niet-functionele analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Functionele cookies:
cookie _pq_cookie_consent: bewaartermijn 1 jaar na plaatsing of update

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze functionele cookies.

Je kunt je afmelden voor functionele cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze helemaal geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook niet-functionele cookies geplaatst door derden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze niet-functionele cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Hieronder een overzicht:
Niet-functionele cookies:
Cookies van Google Analytics:
Functie: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Paqqa inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan Paqqa de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Paqqa kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier.
cookie __utma: bewaartermijn 2 jaar na plaatsing of update
cookie __utmz: bewaartermijn 6 maanden na plaatsing of update

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dekalendervan.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Paqqa zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Paqqa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeKalenderVan.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekalendervan.nl.

Jij bepaalt jouw privacy-instellingen

De instellingen voor je online zichtbaarheid beheer je zelf.

Als eigenaar van jouw eigen online kalender kan je bijvoorbeeld zelf bepalen of jouw pagina zichtbaar mag zijn in de zoekresultaten van Google, Bing en andere zoekmachines.

Maar ook kan je zelf bepalen of er via jouw online kalender door bezoekers een bericht aan jou gestuurd kan worden. De email-functie op je kalenderpagina kan je namelijk in- of uitschakelen.

Daarnaast kan je, als je dat wilt, door jou gebruikte sociale media aan je online kalender toevoegen.

Je hebt dus zelf contrôle over hoe en waar jouw kalender zichtbaar is.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw online privacy.


privacy · algemene voorwaarden · veelgestelde vragen · contact

© 2012 - 2023 paqqa

...